Polish Working at Height

Categories: Construction, Polish
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Przepisy dotyczące pracy na wysokości z 2005 r. wymagają od pracodawców, aby zawsze przeprowadzali wystarczającą ocenę ryzyka, aby wszelkie potencjalne zagrożenia związane z pracą na wysokości były odpowiednio identyfikowane, kontrolowane i zarządzane.

Każdy pracodawca musi dodatkowo zadbać o odpowiednie przeszkolenie pracowników, aby mogli bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Kto powinien wziąć udział w tym kursie?

Ten kurs jest ważny dla każdego, kto pracuje na wysokości w dowolnym miejscu, w tym nad i pod ziemią, i wymaga przeszkolenia, aby potwierdzić, że jest kompetentny i bezpieczny do pracy na wysokości.

Pamiętaj, że obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie szkolenia zgodnie z art. 5 przepisów dotyczących pracy na wysokości z 2005 r., który stanowi, że „pracodawcy muszą zapewnić, że wszyscy pracownicy zaangażowani w jakąkolwiek pracę na wysokości muszą być do tego kompetentni”. Należą do nich między innymi takie zawody jak: czyszczenie rynien, montaż paneli słonecznych, prace oświetleniowe i elektryczne, konserwacja terenu, montaż kanałów i rurociągów wysokiego poziomu, układanie regałów, mycie okien, konserwacja maszyn i prace wykopaliskowe.

Kurs i terminy

Kurs, który w sumie trwa około 17 minut, podzielony jest na dwie części.

Show More

Course Content

Polish Working at Height 1

  • Polish Working at Height – Lesson 1
    08:27
  • Polish Working at Height Quiz 1

Polish Working at Height 2

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet